Ekologia

Uważamy, że istotnym elementem trwałego i zrównoważonego rozwoju naszego przedsiębiorstwa jest polityka ochrony środowiska naturalnego. Stale analizujemy i ulepszamy nasz program ochrony przyrody. Działamy zgodnie z zasadą „myśl globalnie – działaj lokalnie” i wdrażamy ją poprzez:

  • redukcję ilości wytwarzanych odpadów,
  • racjonalizację użytkowania surowców (materiałów, paliw, energii),
  • promując świadomość ekologiczną w zespole i wśród lokalnej społeczności,
  • weryfikację Dostawców i Podwykonawców pod względem pozostawania w zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
  • systematyczne zwiększanie środków na realizację przedsięwzięć związanych z ekologią.

„Wszyscy mieszkamy na tej samej planecie, jesteśmy zależni od jej zasobów i naturalnego bogactwa, które są potrzebne dla życia i dobrobytu.”
(-) z deklaracji ONZ na rzecz Zjednoczonego Świata